Підтверджений зв’язок автоімунного гепатиту з вакциною Модерна

04/10/2022, науковий журнал Jounal of Hepatology

“Імуно-опосередкований гепатит з вакциною Moderna, вже не збіг, а підтверджений зв’язок”

англомовний оригінал на сайті журналу: https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(21)02093-6/fulltext

переклад українською – Захар Мілютін

До редактора:
Ми з цікавістю прочитали останні випадки, що свідчать про можливість імуно-опосередкованого гепатиту, викликаного вакцинами Pfizer-BioNTech та Moderna mRNA-1273 проти вірусу SARS-CoV-2. Однак, оскільки когорта вакцинованих проти COVID-19 збільшується, раніше зареєстровані випадки не могли виключити випадковий розвиток аутоімунного гепатиту, захворюваність якого становить 3/100 000 населення на рік. Наш випадок демонструє переконливі докази імуноопосередкованого гепатиту, викликаного вакциною, зі швидким початком ураження печінки після першої дози Moderna, яка при повторному впливі (друга доза – Перекл.) призвела до гострого тяжкого аутоімунного гепатиту.


Опис випадку:
47-річний білий чоловік, раніше повністю здоровий, отримав першу дозу вакцини Moderna 26 квітня 2021 року. Через 3 дні він відзначив нездужання та жовтяницю. Дослідження 30 квітня показали сироватковий білірубін 190 мкмоль/л (норма 0-20), аланінамінотрансфераза (АЛТ) 1048 ОД/л (норма 10-49), лужна фосфатаза (ЛФ) 229 ОД/л (норма 30-130), альбумін 41 г/л (норма 35-50). Аналіз крові, функція нирок та міжнародне нормалізоване співвідношення (МНО) були в нормі. Функціональні тести печінки (LFT), востаннє перевірені 4 роки тому, були нормальними. Він заперечував вживання парацетамолу та повідомив про мінімальне споживання алкоголю. Ультразвукове дослідження, КТ грудної клітки, черевної порожнини та малого тазу та МРТ підшлункової залози, проведені для виключення злоякісності, не показали значущих результатів. IgG у сироватці був підвищений на 25,1 г/л (норма 6-16), IgM 2,2 г/л (0,5-2), а сироватка була позитивною на антиядерні антитіла. Серологічні тести на HAV, HBV, HCV, HEV, EBV та CMV були негативними.


Його жовтяниця зникла, і LFT покращився: білірубін впав 25 червня до 69 мкмоль/л і АЛТ до 332 U/L.

Пацієнт отримав другу дозу вакцини Moderna 6 липня 2021 року (незважаючи на повідомлення про жовтяницю в центр вакцинації), і жовтяниця повернулася через кілька днів. Аналіз крові 20 липня показав білірубін 355 мкмоль/л, АЛТ 1084 ОД/л і підвищений протромбіновий час (PT) на 18,4 секунди. Після біопсії печінки 21 липня 2021 року розпочато прийом преднізолону 40 мг/добу та переведений до нашої служби.


Під час огляду він був у свідомості, мав сильну жовтяницю, з гепатомегалією, але без асциту. Повторне ультразвукове дослідження черевної порожнини показало помірну жирову дистрофію печінки, відкриту ворітну та печінкову вени без асциту. Огляд біопсії печінки показав гострий активний гепатит: поширені ділянки мостоподібного некрозу, виражений поверхневий гепатит, лімфоплазматичне запалення, включаючи еозинофіли, гепатоцити з балонами, багатоядерні гігантські клітини та емпериполез (рис.1). Був мінімальний фіброз, стадія Ishak 1. Гістологічна картина ушкодження відповідала гострому гепатиту з ознаками аутоімунного гепатиту або можливого медикаментозного ураження печінки (DILI), що викликало аутоімунний гепатит.

Прийом преднізолону 40 мг/добу було продовжено, і LFT покращився. Його виписали на преднізолон і під час спостереження, аналізи крові продовжують покращуватися, ПТ нормалізувався протягом 2 тижнів.

Дискусія:
Цей випадок ілюструє імуноопосередкований гепатит, вторинний стосовно вакцини Moderna, яка при повторному впливі призвела до погіршення ураження печінки з порушенням синтетичної функції. Це сталося у здорової людини без інших проблем зі здоров’ям. Поява жовтяниці, пов’язаної з мРНК-вакциною, була надзвичайно швидкою. Це також було проілюстровано в інших випадках, коли симптоми розвивалися в середньому протягом 7 днів (діапазон 4-35). Затримка зазвичай довша при інших причинах ГПЗ, але може змінюватися в залежності від виду травми.
Введення мРНК-вакцини запускає прозапальні цитокіни, включаючи інтерферон, і перехресну реактивність було проілюстровано між антитілами проти спайкового білка та власними антигенами.
Повідомлялося (в наукових публікаціях – Перекл.) про сім випадків підозри на імуноопосередкований гепатит із застосуванням мРНК-вакцини SARS-2-COV (3 з Pfizer та 4 з Moderna).

У кожному випадку оцінювали гістологію печінки та результати були подібними до наших, що вказують на гострий гепатит з поверхневим гепатитом, лімфоплазмоцитарний інфільтрат і відсутність фіброзу. Еозинофіли у складі інфільтрату, які можна відзначити при ХПЗ, були присутні у 3-х випадках. Усі 7 пацієнтів добре реагували на стероїди (n = 5 преднізолон, n = 1 будесонід і n = 1 метилпреднізолон). У 3-х випадках були ознаки, що свідчать про аутоімунний гепатит: 35-річна жінка в третьому триместрі вагітності з позитивною дволанцюговою ДНК, 80-річна жінка з історією аутоімунних захворювань і 41-річний літня жінка з яскраво позитивною панеллю аутоантитіл після обох доз вакцинації. З інших 4 випадків підвищений IgG з принаймні 1 позитивним антитілом було відзначено в 3 випадках.
Цей випадок підтвердив імуноопосередкований гепатит, вторинний стосовно вакцини Moderna, який при повторному впливі призвів до гострого тяжкого гепатиту. Лікування кортикостероїдами виявляється сприятливим. Ми хочемо підкреслити, що імуноопосередковані реакції від мРНК-вакцини SARS-CoV-2 дуже рідкісні, і під час пандемії COVID програма вакцинації продовжує мати вирішальне значення. Ми повідомляємо про цей випадок, щоб заохочувати пильність щодо реакцій, спричинених ліками, та підвищити обізнаність центрів вакцинації, щоб включити це у стандартні перевірки перед введенням другої дози. Довгострокове спостереження за ідентифікованими особами матиме важливе значення для визначення прогнозу цього імуноопосередкованого ураження печінки.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s