Інфографіка «КПК Щеплення. Чи є воно безпечнішим за кір?» з сайту Phisicians for Informed Consent (Лікарі за інформовану згоду)

MeaslesVRS

Інфографіка «КПК Щеплення. Чи є воно безпечнішим за кір?» з сайту Phisicians for Informed Consent (Лікарі за інформовану згоду).
1. Які побічні дії має КПК щеплення?
Звичайними побічними діями КПК шеплення є підвищена температура, легкі висипи, і набряк залоз у щоках та шиї. Більш серйозним побічним ефектом є фебрильні судоми, що трапляєтюся в 1 на 640 щеплених КПК дітей – в пять разів частіше, ніж напад від власне кору (інфекції).
Центр по контролю за хворобами (CDC) стверджує, що серйозні алергічні реакції до вакцин трапляються приблизно з одною на мільйон доз. Однак ці інші важкі побічні дії включають глухоту, довгострокові напади, кому, перманентне пошкодження мозоку і смерть.  В той час як CDC говорить, що ці побічні дії трапляються рідко, їх точна кількість є невідомою.

Додатково на вкладці до пакування вакцини («інструкції») виробника вказано «КПК 2 не оцінювалось на кансерогенний або мутогенний потенціал та можливий вплив на репродуктивну функцію».
2. Як «вимірюються» вакцинні побічні дії?
Методи оцінки вакцинних ризиків включають систему спостереження, клінічні дослідження та епідеміологічні дослідження.
3. Наскільки точними є спостереження за побічними діями КПК щеплення?
Держава (США) відслідковує повідомлення про побічні дії через Систему Звітування Вакцинних Побічних Дій – Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Приблизно 40 повідомлень про смертельні випадки та перманентні пошкодженя через КПК щеплення поступають в VAERS щорічно. Але VAERS є пасивною системою – влада не займається активним пошуком таких випадків і не нагадує лікарям та населенню провідомляти про них. Такі обмеження можуть приводити до того, що значна кількість побічних дій не звітується. CDC говорить, що «VAERS отримує тільки малу частку від справжньої кількості побічних ефектів». На практиці лише 1% серйозних побічних дій медичних препаратів потрапляє в пасивну систему спостереження і лише 1,6% нападів після КПК щеплення фіксуються в VAERS. На додаток, повідомлення в VAERS не є доказом побічної дії оскільки ця система не створена для розслідування кожного випадку. Як результат VAERS не надає коректної статистики побічних дій КПК щеплення.
4. Наскільки точними є клінічні дослідження КПК щепленя?
CDC стверджує «Передліцензійні випробовувння є відносно малими – зазвичай обмежені кількома тисячами суб’єктів – і продовжуються не довше кількох років. Передліцензійні випробовування зазвичай не мають можливості встановити рідкісні побічні дії або побічні дії з відтермінованим ефектом. Оскільки кір є смертельною в 1 на 10 тис випадків і має результатом перманентне пошкодження здоров’я в 1 на 80 тис випадків, кілька тисяч суб’єктів в клінічних дослідженнях є недостатніми для доказу того, що КПК-щеплення викликають меньше смертей та каліцтв ніж кір. На додаток брак адекватних клінічних досліджень КПК щеплення призводить до того, що дані на вакцинній вкладці виробника вказуються на основі пасивного спостереження за відсотком пов’язаних з КПК нейрологічних побічних дій, перманентних пошкоджень здоров’я та смертельних випадків.

Далі в п. 5 та 6 мова іде про обмеженість епідеміологічних досліджень, висновок Cochrane Library щодо загальної неадекватності всіх 60-ти досліджень щодо безпеки КПК-щеплення, тощо.

На графіку в лівому нижньому куті ризик смерті та каліцтва від КПК щеплення порівнюється з ризиком вмерти в США. /Ризик вмерти від кору/вітрянки/плоскостопія в одеській інфекційній лікарні тут, підозрюю, не враховано./

https://physiciansforinformedconsent.org/measles/vrs/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s