Фінансова залежність від фарма-індустрії людей, що затверждують вакцинний графік США, підтверджена результатами офіційної перевірки

CDC and niddles

В 2007 році американську державну агенцію, вповноважену формувати графік вакцинації (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), перевіряла американська ж державна Генеральна інспекція департаменту здоров’я та людських ресурсів (Department of Health and Human Services Office of Inspector General).
53 сторінки результатів перевірки за посиланням.
Головне:
– 97% людей, що засідають та голосують в комітетах CDC мали “пропуски” в своїх financial disclosure forms (обов’язкова анкета щодо джерел, з яких вони отримують доходи поза CDC)
– щодо 64% людей, що засідають та голосують в комітетах CDC, інспекція встановила наявність потенційного конфлікту інтересів.
Тобто корумпованість, інфільтрованість та абсолютна фінансова залежність людей, що контролюють якість та приймають рішення щодо рекомендованих та обов’язкових вакцинацій (CDC) від людей, що ці вакцини виробляють та продають (фарма-індустрія), – це не підозри, вигадки чи теорія змови, а офіційно встановлений та задокументований факт.